Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitsch’s mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Af legatet uddeles årligt ca. 40 portioner à kr. 5.000,- til medicinske studerende, der har opnået første del af lægevidenskabelig embedseksamen, og som efter legatbestyrelsens skøn har dokumenteret et behov for økonomisk bistand.


Hvordan søges legatet?

Der skal anvendes et specielt skema, som kan fås ved henvendelse til legatets administrator:

Advokat Hans Christoffersen
Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager
Kalvebod Brygge 39 - 41
1560 København V.

samt ved indsendelse af frankeret svarkuvert til:

SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 København K.Ansøgningsfrist

Legatansøgninger skal være indsendt senest den 1. maj 2009 til legatets administrator.