Kortlægning af københavneres cykelvaner skal udvikle byen

Kortlægning af københavneres cykelvaner skal udvikle byen

Cyklisters adfærd og rute-valg bliver undersøgt med GPS-overvågning af 210 cyklister i København. Målet er at skabe bedre vilkår, så flere vælger cyklen frem for bilen.
GPS-data fra almindelige cyklisters hverdagscykelture giver en helt ny viden, der kan bruges til at fremme cyklismen i Danmark og resten af verden. Derfor har over 3000 københavnere gennem de seneste måneder deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, og blandt disse er 210 udvalgt til at bære en GPS en uge. I sammenligning med lignende projekter andre steder i verden er den danske undersøgelse meget omfattende, både med hensyn til antallet af deltagere og omfanget af data, der samles ind. Forskere fra Aalborg Universitet og Københavns Universitet hjælper kommunerne med at indrette byerne, så de understøtter cyklisternes behov. Med den nyeste GPS-teknologi kortlægger de to universiteter cyklisternes adfærd for at blive klogere på cyklisternes færden og deres bevæggrunde for rutevalg. Målet er at kunne forklare hvilke effekter, ændringer af gader, veje, kryds og pladser i byen vil have på cykelinfrastrukturen og cyklisternes valg af ruter, så man på sigt kan skabe bedre forhold for de mange cyklister i både hovedstaden og andre byer. Med præcist kortmateriale over cyklisternes færden kan man bedre vurdere kvaliteterne af det eksisterende byrum. Derfor giver GPS-analysen en helt unik mulighed for en nemmere, mere målrettet og mere effektiv indsats på cykelområdet, så man kan forbedre cyklisternes forhold og derved fremme valget af cyklen som transportmiddel, forklarer lektor Henrik Harder fra Aalborg Universitet, som understreger, at en GPS-undersøgelse i denne størrelse er helt unik i international sammenhæng. Projektet Bikeability er et af de nye bud på, hvordan blandt andet dynamisk kortlægning af urbane miljøer kan give ny viden. Bikeability er et samarbejde mellem universiteter i både Danmark og Holland. Skov & Landskab ved Københavns Universitet står bag undersøgelsen, der har udvalgt 210 deltagere, som hver skal bære en GPS på deres cykelture gennem en hel uge. Undersøgelsen giver også en viden, som kan bruges til at give et billede af forskellige cyklisttyper og deres særlige adfærd. Ifølge seniorforsker Hans Skov-Petersen kan denne viden på sigt bruges til bedre cykelruter, miljøvenlige løsninger, mobil-apps og meget andet målrettet til de enkelte cyklisttypers behov. Den tekniske del af undersøgelsen og klargøring af data varetages af forskere på Aalborg Universitet, som er blandt de førende i verden inden for brugen af overvågnings-teknologier i byplanlægningsprojekter. Deltagernes valg af cykelruter registreres, og deres færden samles i elektroniske kort. De såkaldte flowkort illustrerer hver enkelt deltagers cykelspor gennem Københavns gader og kommer dermed til at afspejle cyklistforholdene i byen. Det efterfølgende analysearbejde på Københavns Universitet kan vise hvilke parametre, der afgør rutevalget, og analyserne kan give et klart billede af cyklisternes overvejelser og behov. KILDE: AAU.dk