Kong Christian den Tiendes Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Forskning


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Fonden støtter dels udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, dels kulturelle formål. Af det beløb, der er til rådighed, ydes ca. 2/3 til medicinske formål og ca. 1/3 til kulturelle formål. De enkelte tildelinger overstiger normalt ikke 25.000 kr.


Krav

Støtte til medicinsk forskning sker fortrinsvis til individuelle forskningsprojekter.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Kong Christian den Tiendes Fond

Du kan også rekvirere skemaet ved fremsendelse af frankeret kuvert til fondens sekretariat.

Send ansøgning/kuvert til:

Kong Christian den Tiendes Fond
c/o Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K
Tlf.: 33 63 27 50
Fax: 33 15 00 10Ansøgningsfrist

Senest med udgangen af maj måned. Ansøgninger om støtte til medicinske formål, der modtages senere, vil ikke komme i betragtning ved årets uddeling.


Uddelinger

Den 26. september på Kong Christian den Tiendes fødselsdag.