Kaj Hanssons Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan søges af ubemidlede, flittige medicinske studerende, der har bestået fase 1 på den gamle studieordning eller bacheloruddannelsen på den nye studieordning med et godt resultat.

Find flere legater her.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater.Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den 16. april, kl. 12.


Uddelinger

2 legatportioner à kr. 12.000,- er ledige.


Kontakt

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. K

Find flere legater i vores legatsektion