Kai Johansens Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Støtte til hjælp for unge landmænds uddannelse. Ansøgere fra Jylland har fortrinsret. Almindeligvis tildeles ikke midler til gruppe-studierejser. Legatet offentliggøres i Landsbladet i oktober/november måned.


Hvordan søges legatet?

Ønsker du at søge midler fra legatet, så skal du kontakte:

Foreningen for Jydske Landboforeninger Sekretariatsleder T. Petersen-Dalum
Udkærsvej 15
Skejby
8200 Århus N.Ansøgningsfrist

Primo november


Uddelinger

Medio december