Julie Damms studiefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Forskning
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Til mandlige danske studerende der indenfor 2 år forventer at opnå afsluttende eksamen som civilingeniør.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsfrist 1. maj, der er intet ansøgningsskema.

Ansøgning i 3 eksemplarer vedlagt oplysning om cpr.nr. privatadresse, opnåede eksamenskarakterer samt budget og eventuelle udtalelser/anbefalinger sendes til:

Julie Damms studiefond
Att. Marie-louise Andreasen
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K