Jacob Claes Vermehrens mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora


Grundlaget

Uddannelse
Forskning
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan søges af en klassisk-sproglig student (græsk og latin på A-niveau), som læser ved Københavns universitet.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn. AnsøgningsskemaetAnsøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. december.


Kontakt

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
Vejledning & Optagelse
Fiolstræde 1
1171 København K