Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Forskning
Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Fondens formål er at støtte

* Udarbejdelse og udgivelse af primært teknisk-videnskabelige arbejder eller arbejder med relation til andre faglige områder.
* Udgivelse af teknisk- og eventuelt samfundsvidenskabelige publikationer.
* Teknisk-videnskabelig forskning og videnformidling i øvrigt.


Krav

Der er ingen begrænsninger for, hvem der kan søge fonden om tilskud.


Hvordan søges legatet?

Ansøgninger sendes til Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond
c/o Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København VUddelinger

Løbende. Der må regnes med en svartid på op til 2 måneder.