Ingeniørforeningens Låne- og Hjælpefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Legatstøtte til uddannelsesformål til studerende ved danske ingeniøruddannelser.

Støtten gives i praksis til studieophold i udlandet, som gennemføres som led i ingeniørstudiet.


Hvordan søges legatet?

Skemaet kan rekvireres ved henvendelse til IDAs Fællessekretariat på telefon 33 18 48 48 eller download AnsøgningsskemaAnsøgningsfrist

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 15. marts, 15. maj, 15. september og 1. december. Uddelinger i den efterfølgende måned


Uddelinger

Legatportioner: kr. 1.000-5.000.


Kontakt

Ansøgninger sendes til
Låne- og Hjælpefonden
c/o Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V