Ingeniør Ellis Grandts Mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Legatets formål er at yde støtte til ubemidlede studerende af en sådan kvalitet, at det er ønskeligt at medvirke til den pågældendes videre uddannelse, og betingelserne for at tildele en ansøger legatet skal derfor være, at ansøgeren foruden sin ubemidlethed tillige gennem sine eksamensresultater på Vitus Bering Danmark – Center for Videregående Uddannelse og gennem skolen og andre vidnesbyrd kan dokumentere flid, evner og gode moralske egenskaber.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningen stiles til legatudvalget, Vitus Bering Danmark – Center for Videregående Uddannelse, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. (Kan afleveres på studiekontoret). Skatteattest bedes vedlagt ansøgningen.Uddelinger

Legatet svarer til legatets renter og er på ca. 2.500 kr.

Der uddeles årligt én eller flere portioner, idet formålet dog skal være i første række at yde effektiv støtte til en enkelt legatar frem for mindre effektiv støtte til flere.