Henry og Mary Skovs Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet
Projekter & aktiviteter
Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Henry og Mary Skovs Fond har som et af sine væsentligste formål til opgave at yde økonomisk støtte til studerende inden for ingeniørområdet.


Krav

Er der tale om ingeniørstudier i udlandet, stiller Fonden krav om, at udlandsopholdet varer mindst 1 studieår.


Hvordan søges legatet?

Personer, der ønsker at ansøge om støtte til fonden, skal indsende en frankeret (kr. 6,50) svarkuvert i A4 format til Fondens sekretariat, advokat Niels Gade, Nyhavn 6, 1051 København K.Uddelinger

Legatportionerne til de støtteværdige ligger typisk på niveau kr. 3.000 - 5.000 ved studier i Danmark.