Gudrun Krauses Mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Forskning


Ansøgningens deadline

3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

At yde støtte til lægelig forskning. Legatet kan tildeles læger ved universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet eller Odense Universitetshospital.


Hvordan søges legatet?

Ansøgning med bilag skal fremsendes i 4 eksemplarer.Ansøgningsfrist

Indkaldes hvert år i september måned ved opslag på Campustorvet, Odense samt på opslagstavler i Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Flensborg.