Grosserer Jens Holsts Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Ungdomsuddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Grosserer Jens Holsts Legat er øremærket til piger som har mistet en, eller begge, forældre.


Krav

Grosserer Jens Holsts Legat kan søges af fader- eller moderløse piger af arbejder- og håndværkerstanden i Jylland til opdragelse, undervisning og eventuel videre uddannelse, herunder undervisning i husgerning.

Forældrene skal have været bosiddende i Jylland.


Hvordan søges legatet?

Kan søges af forældreløse eller fader- eller moderløse piger af arbejder- og håndværkerstanden i Jylland til opdragelse, undervisning og eventuel videre uddannelse, herunder undervisning i husgerning.Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden: 11. juni/december.


Uddelinger

Uddelingstidspunkt er juli/januar.
Der uddeles ca. 50.000 kr.


Kontakt

Viborg Stiftsøvrighed
Bispegården
Domkirkestræde 1
8800 Viborg