Grosserer Albert Reimann Hansens Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora


Grundlaget

Uddannelse
Forskning
Studie & praktik i udlandet
Projekter & aktiviteter
Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Dette legat kan søges af teologistuderende og humaniorastuderende med enten dansk, engelsk, historie eller kristendomskundskab som hovedfag.


Krav

Ansøgere med tilknytning til Sønderjylland har fortrinsret.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes ansøgningsskema.Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden: 1. april.


Uddelinger

Der uddeles ca. 15 legatportioner á 8.000 kr. Der uddeles ca. 100.000 kr. årligt til studerende i juni måned


Kontakt

Chefkonsulent Henrik Støtt
Tjørnehøj 5
Øverød
2840 Holte
tlf.: 45 42 36 81
e-mail: stoett@mail.dk