Giftigt havvand forsinkede evolutionen

Giftigt havvand forsinkede evolutionen

De kemiske forhold i havene kan have forhindret udviklingen af dyr på den tidlige jord
Ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at havene for 750 millioner år siden indeholdt giftig svovlbrinte, hvilket gjorde, at store områder af havbunden var ubeboeligt for dyreliv. I dag er havene næsten fuldt iltede, og svovlbrinte er kun til stede på afgrænsede havområder, som den dybeste del af Sortehavet og Østersøen. Modelberegninger tyder desuden på, at 10-50 procent af de lavvandede have var dækket af svovlbrinteholdigt vand. Det er 400-800 gange mere end nutidens have. Disse nye forskningsresultater publiceres i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Earth and Planetary Science Letters. Læs mere her om de giftige oceaner. Kilde: SDU