Frederik Larsens Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Samfundsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Fonden uddeler legater fra DKK 2.000,00 til DKK 10.000,00.
Det er fondens formål gennem Handelshøjskolen i København at yde støtte til unge handelsmændsdygtiggørelse. Med "unge" handelsmænd er fortrinsvis tænkt 18 til 30 årige.
Legaterne fastsættes af CBS efter ansøgning i nærmere overensstemmelse med de af fondens bestyrelse aftalte retningslinjer.
Støtten gives fortrinsvis til unge handelsmænds videre teoretiske og praktiske uddannelse inden for organisation, administration, og rationalisering m.v., i form af tilskud til studierejser i udlandet eller eventuelt til særlig specialuddannelse eller skoleophold i udlandet.


Krav

For studerende ved CBS gælder:
Ansøgningsskemaet downloades her. Udover motiveret ansøgning skal vedhæftes karakterudskrift og budget med overslag over samlede omkostninger i forbindelse med studieopholdet.
Ansøgningen skal fremsendes elektronisk i én samlet pdf fil til legat@cbs.dk. I emnefeltet i emailen skal skrives fondens navn + ansøgers navn.
Rettelser modtages uden forbeholdindenfor ansøgningsfristen ved indsendelse af den komplette rettede ansøgning.
Kun ansøgere der kommer i betragtning til legatet modtager svarAnsøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1.juli 2013
Ansøgninger modtaget efter denne dato og ukorrekt indsendte ansøgninger vil ikke komme i betragtning.


Uddelinger

Der uddeles årligt ca. 150.000 kr. Uddelingstidspunkt: 1. juli.