Fonden Dylmers legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser
Håndværksfag


Grundlaget

Uddannelse
Forskning
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Unge mellem 18 og 25 år, der er født og opvokset i Bramming sogn i den tidligere Bramming kommune, nu Esbjerg Kommune, kan søge en legatportion i Dylmers Legat til brug ved uddannelse og dygtiggørelse af enhver art - såvel faglig som boglig.

Find flere legater her.


Krav

Ansøgeren skal kunne redegøre for og dokumentere sin forudgående uddannelse samt planer for fremtiden.

Vedkommende skal tillige være indstillet på at indhente oplysninger på Folkeregisteret om forældre/værges bosættelse i Bramming sogn i hele ansøgers levetid - samt at opgive oplysninger om forældres/værges skattepligtige indkomst.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema kan afhentes hos legatbestyrelsens formand, Hans Chr. Andersen, Tværsigvej 36, eller hos Jens Simonsen, T. Tonnesensvej 9, Bramming eller downloades her

Det udfyldte skema kan afleveres samme sted senest den 30. november.

De ansøgere, som legatbestyrelsen mener er berettiget til at få andel i legatet, vil få meddelelse herom senest den 20. december.