Flere sygeplejersker og multimediedesignere skal rejse ud

Flere sygeplejersker og multimediedesignere skal rejse ud

Mindst 20 procent af de studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne skal læse i udlandet som led i deres uddannelse. Det er målet i Undervisningsministeriets nye internationaliseringsstrategi.
Kommende franskundervisere skal have opholdt sig i Frankrig, tysklæreren i Tyskland, sygeplejersken skal kunne have taget dele af sin praktik i udlandet, pædagogen læst i Spanien og socialrådgiveren have erfaringer fra socialt arbejde i USA. Det er blot enkelte eksempler på målet for en ny strategi for internationalisering fra Undervisningsministeriet. Målet er, at mindst 20 procent af de studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i 2020 tager et praktik- eller studieophold i udlandet. Strategien skal medvirke til at fjerne barrierer for internationalisering og udvikle erhvervsakademiers og professionshøjskolers internationaliseringsindsats. I strategien fremlægges en lang række initiativer og anbefalinger, der skal bidrage til at nå målet om, at flere studerende rejser ud under deres uddannelse, for eksempel: * Faste pakker som led i uddannelse, hvor et halvt års studie- eller praktikophold i udlandet indgår i studiet og ikke forlænger studietiden * Samarbejdsaftaler mellem danske og udenlandske uddannelser, så de studerende ikke selv skal finde et praktiksted eller uddannelsesinstitution * Internationalt kompetencebevis * Praktikhåndbog for udlandsophold * Faste mål for mobilitet på de enkelte uddannelser indskrevet i udviklingskontrakter * Mere fleksibel merit. Det er vigtigt, at uddannelserne tilrettelægges, så de studerende kan rejse ud uden at forlænge deres studietid. Ligesom det er vigtigt, at de studerende får bedre og mere målrettet information om muligheden for udlandsophold. For eksempel at flere sygeplejerskestuderende får mulighed for at læse et halvt år i USA, eller at flere multimediedesignstuderende får lyst til et praktikophold i Tyskland. Undervisningsminister Bertel Haarder siger: ”Regeringen har gjort det muligt at betale for studier i udlandet og tage SU med. Men der er fortsat for få studerende, der rejser ud. Det skal gøres meget nemmere for de studerende, sådan at de kan få en pakkeløsning med praktik eller studieophold i udlandet som led i deres danske uddannelse. Et udlandsophold giver en forståelse og erfaring for sprog og andre kulturer, som man kan trække på resten af livet. Og det bør på alle professionshøjskoler være en selvfølge, at kommende sproglærere har været i udlandet,” siger Bertel Haarder. Strategien ligger i forlængelse af Bolognaprocessens målsætning om, at mindst 20 procent af europæiske færdiguddannede inden for videregående uddannelser i 2020 skal have haft et studie- eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Tal fra 2007/2008 viser, at antallet af studerende på studie- eller praktikophold i udlandet udgjorde 7,6 procent af de færdiguddannede professionsbachelorer og 3,8 procent af de færdiguddannede erhvervsakademiuddannede. Tallene understreger, at der er brug for en stærk og målrettet indsats for at få flere erhvervsakademi- og professionsbachelorstuderende til at tage et udlandsophold, hvis de skal bidrage til, at 20-procent-målet nås. Strategien er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Grundlaget for strategien er en række nye undersøgelser om internationalisering og udgående mobilitet. Dermed er strategien forankret i den nyeste viden om uddannelsesinstitutionernes arbejde med internationalisering. Kilde: Undervisningsministeriet