Familien Petersen Fruervadgård's Mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Legatmidlerne tildeles som studielegater eller som rejselegater til unge under landbrugsfaglig /landbrugsrelateret uddannelse f.eks. på landbrugsskoler og højere læreanstalter.


Derudover uddeles legater til ældre mennesker af landbostanden, der er fyldt 60 år, og som trænger til økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold, anskaffelse af udstyr, der kan lette dem i tilværelsen og lignende.


Hvordan søges legatet?

Af ansøgningen skal fremgå ansøgerens cpr.nr., tlf. / mobil tlf. nr., mailadresse samt reg.nr. og konto nr. til bankforbindelse og til dokumentation af rigtigheden af ansøgningens indhold kan vedlægges fotokopi af eksamensbeviser, anbefalinger m.m.Ansøgningsfrist

Ansøgning fremsende inden den 8. marts 2013 til legatets bestyrelsesformand, advokat Birgitte Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød, og alene de ansøgere, der får tildelt legatmidler, vil modtage nærmere underretning.


Kontakt

Birgitte Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød