Fabrikant E. H. Ludvigsen og hustrus Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser
Håndværksfag


Grundlaget

Uddannelse
Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Dette legat støtter vanskeligt stillede børn og unges videreuddannelse (dog undtaget studieophold i udlandet).


Hvordan søges legatet?

Skal ansøges inden 1. juni på særligt ansøgningsskema.Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden: 1. juni.


Kontakt

Marianne Sinding
Ankestyrelsen
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
tlf.: 33 41 12 89
fax: 33 41 14 00
e-mail: mas@ast.dk
www.ludvigsenslegat.dk