Ellen Hartmanns Rejselegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Af ovennævnte legat er 1 legatportion til disposition for en kvindelig studerende, som studerer nordisk filologi eller har dansk som hovedfag. Det disponible beløb udgør kr. 105.000, hvilket skal anvendes til studieophold ved Uppsala Universitet eller Stockholm Högskole.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn.Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den 16. april, kl. 12.


Kontakt

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. K