Dyrenes Beskyttelses vision

Dyrenes Beskyttelses vision

"Dyrenes Beskyttelse er førende inden for dyrevelfærd og sætter rammer for en harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur."
At være førende indenfor dyrevelfærd sætter ambitionsniveauet højt. Vi vil være fagligt dygtige, være den største dyreværnsorganisation, så vi taler med en stærk stemme ift. Folketinget og vi vil konstant arbejde for at sætte rammer for dyrevelfærd. Rammerne skal være der hvor der er harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur. I dag er der mange steder den harmoniske samhørighed ikke findes. Dyrenes Beskyttelse har på årsbasis ca. 3.500 dyreværnssager, hvor forholdet imellem dyr og menneske er blevet så utåleligt, at andre mennesker har følt det, som deres pligt at gribe ind. Den industrialiserede landbrugsproduktion tilpasser dyret til de mest effektive produktionsforhold - uden hensyntagen til hvorledes dyrets naturlige behov tilgodeses. Mennesket sætter rammerne for dyrenes velfærd. Det er vores pligt at sætte disse rammer, så dyrene får deres naturlige behov tilgodeset. Samtidig har Dyrenes Beskyttelse for første gang naturen med i foreningens vision. Dyr og natur hænger uløseligt sammen og foreningen ønsker ligeledes at tage hensyn til dyrene og deres sammenhæng med naturen. Se mere om foreningens arbejde, adopter et dyr, få nummeret til "dyr i nød telefonen" og meget mere her