Dansk-Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Ovennævnte fond har til formål at yde stipendier til danske studerende til studier ved et israelsk universitet eller anden højere læreanstalt og til israelske studerende til studier ved et dansk universitet eller anden højere læreanstalt.

Det præciseres, at fonden ikke kan uddele stipendier til danske studerende med permanent adresse i Israel, der ønsker at studere i Danmark eller israelske studerende med permanent adresse i Danmark som ønsker at studere i Israel.


Hvordan søges legatet?

Ansøgning med bilag sendes i 5 eksemplarer til studiefondens nedenfor anførte adresse, hvor særligt ansøgningsskema kan rekvireres med fremsendelse af frankeret svarkuvert.

Ansøgning indsendes til:

Carsten R. Christiansen
advokat
Ny Vestergade 17
1471 København K.
Tlf. 33 12 79 13
Fax 33 93 03 13