Cayx Legatet


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Cayx-legatet henhører til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, men administreres af Videnskabernes Selskab.


Krav

Legatet er på op til 200.000 kr. og uddeles til studerende eller kandidater fra følgende uddannelsesinstitutioner: Københavns Universitet Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet DTU RUC Handelshøjskolen Det Kongelige Danske Kunstakademi Normalt gives fortrinsstilling til færdiguddannede kandidater i ulige år, til studerende (på overbygningsniveau) i lige. Ansøgeren bør have et godt kendskab til fransk og i sit studie fokusere på emner eller områder, der relaterer sig til Frankrig.Hvordan søges legatet?

Der skal benyttes ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til: kdvs@royalacademy.dk eller pr. brev til Cayx Legatet Præsidenten for Videnskabernes Selskab H.C. Andersens Boulevard 35 1553 København VAnsøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 1. april hvert år.