Brahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelse


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan søges af børn eller unge mennesker til uddannelse på seminarium eller højere skoler.


Krav

Fortrinsberettigede er børn eller unge mennesker fra hjem i Brahetrolleborg kirkesogn med tilstødende sogne.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema fremsendes alene mod frankeret svarkuvert.Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden: 1. december.


Uddelinger

Portioner à 1.000-5.000 kr. Uddelingstidspunkt: oktober.


Kontakt

Adv. Jess Lykke Gregersen, Kanalvej 4, 5600 Faaborg, tlf.: 70 10 11 99, fax: 62 62 18 70