Aksel Tovborg Jensens Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Naturvidenskab


Grundlaget

Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

2. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Legatets formål er at styrke Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virksomhed. Det vil blandt andet sige, at legatet skal støtte Selskabets legatkonti, specielt ved indkøb af medaljer, når Selskabet ønsker at uddele sådanne.


Krav

Legatet kan søges af medlemmer af Videnskabernes Selskab eller af ansøgere anbefalet af et medlem.


Hvordan søges legatet?

Der skal benyttes ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes til:

Aksel Tovborg Jensens Legat

Videnskabernes Selskab
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København VAnsøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist hvert år 1. april og 1. oktober.