Adjunkt, Frøken Constance Heides mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Naturvidenskab


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Ifølge stipendiebestyrelsen er der 35.000 kr. til uddeling i flere portioner til kvindelige studerende, der gennem deres studie opnår faglig undervisningskompetence i matematik og fysik med det mål at undervise i disse fag.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn. Ansøgningsskemaet kan printes ud her

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. KAnsøgningsfrist

Ansøgningerne skal være SU-kontoret i hænde senest den 19. december.