Værd at vide - hvis du skal tage kørekort!

Værd at vide - hvis du skal tage kørekort!

At tage kørekort er ikke noget man bare lige gør, og er ofte en omfattende proces. At tage kørekort kræver mange timers undervisning både teoretisk- og praktisk, kurser i førstehjælp, tur på manøvrebane, kursus på Køreteknisk Anlæg og meget mere – ikke mindst et anseeligt beløb til din køreskole. Derfor er det også vigtigt at man gør sig en række overvejelser inden man overhovedet tager kontakt til en køreskole.

Det kan være, at man er meget presset på sit studie og samtidig bruger meget tid på et studiejob, og dermed ikke har den fornødne tid, og det overskud der skal til for at blive klar til at bestå sin køreprøve. Det kunne også tænkes, at man simpelthen ikke føler sig parat til det store ansvar det er, at føre en bil sikkert i trafikken. Samtidig skal man også vurdere om det overhovedet er nødvendigt med et kørekort her og nu, eller om der måske kan være en idé i at vente, til man føler sig mere parat. Sidst men ikke mindst er det også utroligt vigtigt, at finde en god køreskole som tager dig og dine behov alvorligt, og som har evnen til i fælleskab med dig, at gøre dig til en god bilist.

Se de nye regler for kørekort!
Du kan begynde hos din køreskole tre måneder inden du fylder 17 år.
Dog skal du have en erfaren bilist med i bilen som ledsager, indtil du fylder 18 år.

Ledsageren skal desuden leve op til følgende krav:
1. Skal være over 30 år.
2. Skal have haft kørekort i mindst 10 år.
3. Må ikke have haft frakendt kørekortet.
4. Skal have sit kørekort med.
Hvis kravene ikke opfyldes gives bøder til både ledsager og chauffør.

Hvad kræver det for at få et kørekort?

For at erhverve sig et kørekort i Danmark skal du som nævnt tidligere have både teoretisk-og praktisk undervisning, bestå en række kurser, og have en lægeerklæring. Sidst men ikke mindst skal du bestå en teoriprøve, og en køreprøve. Består du disse er du berettiget til at få dit kørekort.

Helt konkret udgør dette:

 • Teoretisk undervisning som udgør minimum 29 lektioner á 45 min (undervisning)
 • Praktisk undervisning som udgør minimum 16 lektioner á 45 min (kørsel i trafikken)
 • Undervisning på Manøvrerbare som udgør minimum 4 lektioner
 • Undervisning på Køreteknisk Anlæg som udgør minimum 4 lektioner
 • Bestået Førstehjælpskursus minimum 8 timer.
 • Gyldig lægeerklæring

Bemærk at ovenstående er de fastsatte minimumskrav, og at man i tilfælde kan forvente flere lektioner. I langt de fleste tilfælde vil din kørelærer vurdere, om der er behov for flere lektioner inden for et givent område. Mange køreskoler tilbyder teoriundervisning i 2-4 lektioner af gangen, og de fleste har den praktiske undervisning i 1-2 lektioner af gangen – dette kan dog variere fra skole til skole, og kan ofte tilpasses til dine behov alt efter hvor fleksibel den valgte køreskole er.

Du vil i den teoretiske undervisning blive undervist i, hvordan du skal gebærde dig i trafikken og agere i specifikke situationer.Efterfølgende skal der undervises i det samme i indhold i de praktiske lektioner, så har du f.eks. lært om højre- og venstresving vil det også være dette man arbejder med i bilen.

I den teoretiske- og praktiske undervisning indgår der bl.a. følgende områder:

 • Standsning og parkering
 • Højresving
 • Venstresving
 • Kørsel i kryds
 • Kørsel i tæt trafik
 • Kørsel i trafiksanerede områder
 • Motorvejskørsel
 • Mørkekørsel

Et almindeligt kørekort-forløb ser ofte ud således:

1: Tre måneder før du fylder 18 tager du kontakt til en køreskole, og beslutter dig for at benytte dig af denne.

2: Du indhenter en lægeerklæring fra din læge, som undersøger om du er i fysisk stand til at starte på forløbet. Forudsat du erklæres egnet kan du komme videre i forløbet.

3: Din kørelærer og dig udfylder et skema indeholdende dit fulde navn og adresse, CPR nummer og selvfølgelig dato og underskrift. Det er også dette skema som følger dig igennem hele processen.

4: Herefter starter du på dine første teorilektioner, og efter de første 3-4 lektioner vil man ofte skulle på manøvrebane (kravlegård) hvor, du for første gang kommer til at sidde bag rattet. Her bliver du introduceret til, hvordan du skal håndtere bilens indstillinger og hvor du skal være særligt opmærksom. Det er også her, du første gang vil føre bilen. Kort sagt er turen på manøvrebanen en introduktion til at køre i ”rigtig” trafik.

5: Du modtager herefter løbende teori- og praktisk undervisning inden for de emner, som er krævet af loven. Når du har modtaget alle lovpligtige lektioner vil du skulle på Køreteknisk Anlæg.

6: På Køreteknisk Anlæg vil du få en dybere indsigt i, hvordan fart, styring, bremsning og andre forhold, kraftigt kan påvirke dine muligheder for at føre bilen forsvarligt. Du vil under hele forløbet være alene i bilen, men dog være i kontakt med din kørelærer via radio/walke-talkie som instruerer dig i de forskellige øvelser.

7: Efter endt og bestået kursus på Køreteknisk Anlæg, og hvis kørelæren dømmer dig parat, kan du nu påbegynde din teoriprøve. Her skal du svare på 25 spørgsmål omkring forskellige situationer i trafikken. Du må have op til fem fejl til prøven. Får du mere end 5 fejl skal du tage din teoriprøve om igen, indtil du kan bestå med fem eller mindre fejl. (Der kan være lidt ventetid forbundet med din teoriprøve, alt efter hvorhenne i landet du befinder dig – dog sjældent mere end 14 dage.

8: Når du har bestået din teoriprøve, kan du bestille tid til at tage din køreprøve. Køreprøven foretages i skolebilen, så du kører altså i den bil du er vant til at køre i. En prøvesagkyndig vil være tilstede under hele prøven. Prøven kan indeholde kørsel i by, på landevej eller en kombination. Prøven tager ca. 30-45 minutter, hvor der er også er sat tid af til, at du inspicerer køretøjet eller dele deraf. Formålet med denne prøve er selvfølgelig, at Politiet sikrer sig, at du har opnået de egenskaber der skal til for at føre en bil sikkert i trafikken. (Bemærk at der ofte kan forekomme ventetider på at få en tid til din køreprøve. Det er i de fleste tilfælde i de store byer, og du kan med fordel tage din køreprøve lidt uden for disse)

9: Består du køreprøven vil du få udstedt et midlertidigt kørekort, og du kan herefter lovligt føre en bil. Skulle du mod forventning ikke bestå, kan du bestille en ny køreprøve og evt. ekstra køretimer, hvis det kræves.

Bemærk at du skal have bestået det lovpligtige førstehjælpskursus for at kunne få dit kørekort. Har du allerede sådan et bevis, behøver du ikke foretage dig noget. Har du ikke modtaget dette kursus, tilbyder mange køreskoler det selv, eller kan henvise dig til et kursus sted.


Gode råd er ikke dyre!

Studenterguiden.dk er i løbende kontakt med unge og studerende, som føler sig dårlig rustet til at vælge den rigtige køreskole - det er der faktisk en rigtig god grund til! Mange køreskoler lover guld og grønne skove, og priser som er så billige, at der som ofte stikker noget under. I rigtig mange tilfælde lover de en samlet pakke til f.eks. 6.000, men ”glemmer” så at fortælle at der kommer en lang række ekstra gebyrer, ekstra køre- og teorilektioner. Sidst men ikke mindst findes der kørelærere som simpelthen ikke er dygtige nok til at kunne lære dig de ting, som er så afgørende for, at du bliver en god bilist. Vi har også stiftet bekendtskab med elever som er blevet chikaneret, mobbet og udsat for upassende fysisk kontakt.

Vi talte med Jurist i "Forbrugerrådet Tænk", Jacob Steenstrup, som udtaler: "At tage kørekort er ikke blot et spørgsmål om at få ret til at køre på vejene. Det er også et spørgsmål om at blive godt klædt på til at køre sikkert og undgå at komme til skade i trafikken. Derfor er det alfa omega at kræve value for money, og at have lige så stort fokus på kvaliteten af undervisningen, som på prisen. Selvom de fleste køreskoler heldigvis er fornuftige og vil eleverne det bedste, findes der, som i så mange andre brancher, desværre også brådne kar, som har større fokus på indtjening end på at levere varen. Gør derfor dig selv den tjeneste, at forholde dig kritisk, når du skal vælge køreskole. Det kan i sidste ende kan være et dyrt sted at spare, hvis du på grund af ringe kvalitet i undervisningen er nødt til at bekoste flere timer eller køreprøver, før du består."

Jacob har et meget konkret råd, hvis der opstår problemer: "Klag til Ankenævnet for Køreundervisning, www.ankesag.dk hvis du er utilfreds med køreskolen og/eller kørelæreren, og det ikke lykkes for jer at nå til enighed."

Vi har også talt med formanden for Dansk Kørelærer-Union, René Arnt der udtaler:Jeg tilslutter mig udtalelserne fra Forbrugerrådet Tænk og vil tilføje, at det er vigtigt, at man inden køreuddannelsen påbegyndes og der betales for den, skriftligt har modtaget en oversigt over, hvad man betaler for og især hvilke betingelser, der er hvis, man ønsker at skifte køreskole. Det er også vigtigt, at man straks giver udtryk for sin evt. utilfredshed, således at køreskolen får en mulighed for at rette op på tingene. Derudover kan man vælge at stille en bankgaranti fremfor at betale hele beløbet forud”. 

Spørg om hjælp
Som ung kan det være rigtigt svært at vide, hvilken køreskole man skal vælge og især IKKE at vælge. Studenterguiden.dk har derfor talt med en række aktører som er eksperter inden for området. Vi har bl.a. talt med Forbrugerrådet, Danske Kørelæreres Landsforbund, FDM og ikke mindst Dansk Kørelærer-Union som til dagligt arbejder med at rådgive og vejlede kommende elever til at vælge den rigtige køreskole. Ud over dette arbejder de også på at udbygge de regler der er fastsat i de forskellige dele af lovgivningen herunder, hvad der som minimum kræves af køreskolen, regler for markedsføring og gennemsigtighed i priser/tilbud, og ikke mindst at sikre elevens rettigheder bedst muligt. En række af de god råd kan du læse om herunder.

Undersøg markedet
Det er også særdeles vigtigt at undersøge den pågældende køreskole grundigt inden du starter i et forløb. En oplagt mulighed ville være at spørge i din omgangskreds om der er én eller flere der kender køreskolen, og hvad deres oplevelser har været. Du kan også kigge på Facebook som ofte giver et hurtigt overblik over, hvor reel køreskolen er. Her finder du i en lang række tilfælde også udtalelser fra tidligere elever, så du på den måde kan sammenholde denne information, og se om tingene giver nogenlunde mening. Du kan også bruge Trust Pilot som endnu en indikator.

Prøv en gratis time
Du kan i mange tilfælde også prøve en gratis teori-lektion hos rigtig mange køreskoler, dette kan give dig et indblik i, hvordan den køreskole underviser, og om det er en stil der passer dig. Worst case scenario så har du fået en masse information, og kun brugt ca. 2 timer – tid som kan være særdeles godt givet ud, hvis det viser sig at være en dårlig køreskole.

Find din lokale køreskole
Du kan finde en række lokale køreskoler på Studenterguiden.dk. Vælg det område der passer dig bedst København, Aarhus, Odense eller AalborgHusk din lektionsplan!
Som nævnt tidligere vil du i starten af dit forløb få udleveret en lektionsplan. Den skal du og din kørelærer løbende udfylde i takt med, at du modtager undervisningen. Har du f.eks. været ude at træne motorvej, skal det noteres i lektionsplan, og både du og din kørelærer skal underskrive efter endt lektion. Det er utroligt vigtigt og dit ansvar, at du holder nøje styr på denne llektionsplan da den er bevis for, hvor langt du er i forløbet, og hvilke timer du lovmæssigt har taget. Noterer du f.eks. ikke dine lektioner løbende, og du af den ene eller anden årsag skal holde pause, eller skifte køreskole, vil et evt. forløb skulle starte fra den sidste lektion, du og din kørelærer har underskrevet. Altså kan du principielt komme til at skulle starte helt forfra, hvis du ikke holder nøje regnskab.

Undervisningen
Det er et lovmæssigt krav at den teoretiske undervisning foregår i hold, og ikke kun består af selvstudier. Dvs. at din kørelærer aktivt i skal undervise dig og dit hold f.eks. ved hjælp af tavler og andet udstyr. Det er selvfølgelig lovligt at bruge en computer/tablet til dele af undervisningen. En del elever oplever desværre, at kørelæreren laver alt muligt andet, og i nogle tilfælde ”underviser” flere hold i forskellige lokaler. I den praktiske del af undervisningen er det også vigtigt, at du føler din kørelærer aktivt underviser dig i bilen, og løbende forklarer hvorfor man gør som man gør, og hvordan man skal agere i visse situationer. Nogle kørelærere bruger ofte elevers køretid til f.eks. at klare indkøb, tale i telefon og helt grundlæggende ikke være tilstede. Det er også hos de køreskoler man oplever, at elever skal have ekstra køretimer og i højere grad har sværere ved at bestå deres prøver første gang. Føler du dig ikke tryg ved din kørelærer kan du kontakte andre køreskoler i området, og høre om du kan fortsætte ved dem. Bemærk, at har du forudbetalt dit kørekort eller dele af det, kan det i nogle tilfælde være svært at få sine penge igen. Ofte kan det dog bedre betale sig, hvis det hurtigt viser sig, at man uheldigvis har valgt en forkert køreskole første gang.

Økonomi
Et kørekort er for rigtig mange en stor investering, som man sparer op til over en længere periode – nogle er selvfølgelig så heldige af få sit kørekort betalt. Ikke desto mindre er det vigtigt, at man ligger et realistisk budget. Et kørekort koster som minimum 9.000 – 12.000, og det er ofte kun for selve basispakken, hertil skal du beregne diverse gebyrer for dine prøver, kurser og evt. ekstra køretimer og køreprøver. Mange elever skal typisk bruge 6-10 ekstra køretimer, som ofte ikke er en del af den oprindelige pakke. Typisk beløber de ekstra omkostninger sig til ca. kr. 3.000, det kan dog svinge meget fra elev til elev. Få altid alle aftaler skrevet ned på papir eller mail i tilfælde af uoverensstemmelser er du meget bedre stillet. Ønsker køreskolen ikke at tilbyde dig en aftale på skrift, er det et klart faresignal, og du skal kraftigt overveje om dette er køreskolen for dig. Husk at betalinger skal ske via bankoverførsel eller på anden elektronisk vis der kan spores, og husk altid at bede om bekræftelse på, at køreskolen har modtaget din indbetaling.

Vær skeptisk
Vi anbefaler altid at være ekstra skeptisk, omkring tilbud der virker for gode til at være sande. Mange køreskoler reklamerer med priser helt ned til 6.000 alt inklusiv. Alle de kørelærere og folk i branchen som Studenterguiden.dk har talt med, siger at et kørekort ved en seriøs skole koster fra kr. 8.000 og op til 12.000 alt efter køreskole og område. Hertil kan ligges evt. ekstra lektioner, ekstra prøver mv. Finder du en køreskole der tilbyder kørekort til kr. 8.000, er det dog ikke ensbetydende med, at kvaliteten er høj.

Vi vil dog vove den påstand, at bruger du ovenstående råd når du vælger, er du rigtig godt på vej. Studenterguiden.dk ønsker dig held og lykke med dit nye kørekort!

Denne artikel er udarbejdet i samarbejde med bl.a.