Rejs ud med merit i rygsækken

Rejs ud med merit i rygsækken

17-årige Nanna Dalgaard fra htx i Hillerød fik en oplevelse for livet, da hun var i New Zealand på et uddannelsesophold. Et ophold, som hun fik merit for, før hun tog af sted.
I julen 2008 fløj Nanna Dalgaard til New Zealand for at gå i skole i et halvt år. Uddannelsesopholdet på den anden side af kloden er en del af hendes treårige htx-uddannelse. Og fordi hun har benyttet sig af muligheden for at få forhåndsmerit for uddannelsesophold i udlandet, har opholdet ikke forlænget hendes uddannelse i Hillerød.

Hjemskolens engagement er vigtigt

Det var med hjælp fra uddannelsesforstander Vibeke Johnsen, at Nanna fik forhåndsmerit for uddannelsesopholdet i udlandet. Og Vibeke forklarer, at det var forskellene i fag og niveau mellem htx i Danmark og skolen i New Zealand, der udgjorde den største udfordring i forbindelse med Nannas forhåndsmerit. ”Det er klart, at Nanna ikke kunne få merit for fagene dansk og samfundsfag. Men vi har vurderet, at hun har rigelig tid til at indhente det forsømte, eftersom hun har været af sted i 1. g i stedet for 3. g,” fortæller Vibeke Johnsen. Uddannelsesforstanderen understreger dog, at processen for at sikre forhåndsmerit kræver engagement fra skolens side. ”Det er vigtigt at udvise en stor velvilje fra skolens side. Jeg vidste, at reglerne er blevet ændret, så det nu er muligt at give merit for gymnasial undervisning i udlandet, og i den forbindelse mener jeg, at det er vigtigt ikke at stille sig i vejen, når elever henvender sig med gode ideer. Derfor skulle det selvfølgelig afprøves. Jeg mener, det er vigtigt, at hjemskolen udviser et stort engagement,” siger Vibeke Johnsen.

”Skulle gå i uniform hver dag”

Opholdet i New Zealand har givet Nanna et indblik i en anderledes kultur. En kultur, som også præger skolesystemet i New Zealand. Og ifølge den 17-årige htx-elev har det været frugtbart at lære et nyt skolesystem at kende. ”Det var en fantastisk oplevelse. Kulturen i New Zealand er meget anderledes end den danske. Det var blandt andet lidt vildt, at jeg skulle gå i uniform hver dag, og jeg skulle også vænne mig til at tiltale lærerne Mr. og Miss. Men eleverne og lærerne var alle sammen meget søde, så det var egentlig let at finde sig til rette,” siger Nanna, der betegner skolesystemet i New Zealand som mere traditionelt end det danske.

”Opholdet har styrket mig meget”

Ud over diverse souvenirs har Nanna fyldt hjemrejsetasken med faglig viden, sociale bekendtskaber og personlig udvikling. ”Jeg har virkelig lært meget. Også om mig selv. Jeg er selvfølgelig blevet meget bedre til engelsk, og jeg føler generelt, at jeg har meget nemmere ved mange ting, efter jeg er kommet hjem. Turen har også givet mig meget mere selvtillid, og så har jeg fået masser af nye venner. Så opholdet i New Zealand har styrket mig rigtig meget,” siger Nanna, der stadig har kontakt til flere af sine venner fra New Zealand.

Fakta

Af regeringsgrundlaget fra 2007 fremgår det, at elever i ungdomsuddannelser skal have bedre mulighed for at tage dele af deres uddannelse i udlandet. Siden december 2007 har elever i de gymnasiale uddannelser haft mulighed for at få forhåndsmerit, hvis de gennemfører gymnasial undervisning i udlandet. Betingelsen er, at den danske hjemskole kan godkende indhold og niveau i det udenlandske uddannelsesforløb, som eleven skal følge. Kilde: Undervisningsministeriet