Mindre fald i antallet af praktikpladser

Mindre fald i antallet af praktikpladser

Antallet af praktikpladser er faldende, men faldet er mindre end de foregående måneder. Ny politisk aftale skal skaffe flere praktikpladser.
Antallet af praktikpladser er faldet det seneste halve år på grund af finanskrisen. Den seneste opgørelse over antallet af praktikpladser viser et fortsat fald. Der er i årets første tre måneder indgået 6.449 uddannelsesaftaler, hvilket svarer til et fald på 21 procent i forhold til samme periode sidste år. Ser man på marts måned isoleret, er der dog kun tale om et fald på ni procent i forhold til marts 2008.

Ny politisk aftale på praktikpladsområdet

Den 7. maj indgik Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en bred politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal medvirke til at skaffe flere praktikpladser. Aftalen indeholder flere initiativer, blandt andet en praktikpladspræmie på 16.000 kroner per praktikaf-tale. Arbejdsgiveren får en månedlig præmie på 2.000 kroner om måneden, det vil sige 6.000 kroner, hvis eleven fastholdes i alle prøvetidens tre måneder og 10.000 kroner, hvis eleven afslutter prøvetiden med en fastansættelse. Arbejdsgiveren kan altså få et tilskud på op til 16.000 kroner per elev. Dertil kommer et løntilskud på 30 kroner i timen i prøveperioden til virksomheder, der opretter nye praktik-pladser i erhvervsgrunduddannelsen.

Mere opsøgende arbejde

Praktikpladspakken indeholder også en omlægning af tilskuddet til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde, der forventes at betyde, at der vil blive udbetalt 30 millioner kroner mere end med de nuværende regler. Desuden sættes der gang i en kampagne med særligt fokus på den praktikpladsopsøgende indsats. Forligsparterne er enige om at arbejde videre med at afdække mulighederne for en styrkelse af uddannelsesgarantien og ser i den forbindelse også på skolepraktikken. Dette sker blandt andet med inddragelse af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet