Lille fremgang i antallet af uddannelsesaftaler

Lille fremgang i antallet af uddannelsesaftaler

Den seneste opgørelse over praktikpladssituationen på erhvervsuddannelsesområdet viser en lille stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Men mange unge står fortsat uden en praktikplads.
I januar og februar 2010 blev der indgået 4.525 uddannelsesaftaler mellem virksomheder og elever på erhvervsuddannelserne. Det er en stigning på 2 procent, når man sammenligner med antallet af aftaler indgået i januar og februar 2009. Den positive udvikling ses på 10 af de 12 indgange til erhvervsuddannelserne. De to største indgange, Bygge og anlæg og Merkantil, har en fremgang på henholdsvis 7 og 15 procent. Der er især sket en stigning i antallet af restaftaler efter skolepraktik og korte uddannelsesaftaler. Restaftaler efter skolepraktik er en betegnelse for den type aftaler, som elever i skolepraktik indgår, når de skifter fra skolepraktik til en almindelig virksomhedspraktik. Korte uddannelsesaftaler er uddannelsesaftaler med virksomheder, som dækker mindst én skoleperiode og én praktikperiode i uddannelsen.

Flere elever søger praktikplads

Opgørelsen viser også en stigning i antallet af praktikpladssøgende elever. 7.998 elever søgte en praktikplads i februar 2010. Det svarer til en stigning på 90 procent i forhold til samme tidspunkt i 2009. Af de praktikpladssøgende var 3.421 elever i skolepraktik. Det er 93 procent flere end i februar 2009. Når en elev er i skolepraktik, er eleven i gang med sin uddannelse. Men opgørelsen viser, at 3.737 elever var praktikpladssøgende uden skolepraktik i februar 2010. Det er 56 procent flere end i februar 2009. Undervisningsminister Tina Nedergaard siger: ”De seneste tal viser en mindre fremgang i antallet af uddannelsesaftaler, og det er positivt. Men mange flere elever skal have en praktikplads. Derfor skal virksomhederne oprette flere praktikpladser nu og gøre brug af bonusordningen, som giver op til 50.000 kroner i tilskud per elev. Som det ser ud nu, kommer vi til at mangle færdiguddannede om få år, når de store generationer forsvinder ud af arbejdsmarkedet, og det vil udgøre en reel trussel mod vores velfærd.”

Tidligere offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken er denne gang offentliggjort tidligere på måneden, end det hidtil har været praksis. Fremrykningen af offentliggørelsesdatoen er sket for at imødekomme den store interesse for statistikken blandt politikere, arbejdsmarkedets parter og pressen. Den næste opgørelse, som indeholder statistikken for marts 2010, vil blive offentliggjort den 10. maj 2010. Kilde: Undervisningsministeriet