Københavns Universitetet har samarbejdsproblemer med erhvervslivet

Københavns Universitetet har samarbejdsproblemer med erhvervslivet

Dansk industri har foretaget en undersøgelse med svar fra 300 virksomheder. Her dumper Københavns Universitetet i samarbejde med erhvervslivet, mens Aalborg universitetet får en topplacering.
Dette på trods af at Københavns Universitetet rangerer højt på internationale rankinglister. Men Københavns Universitetet forklarer sig med at deres sigte er anderledes end Aalborg Universitetet, men at Københavns Universitetet selvfølgelig er opmærksom på problemet. Derfor har de da også for nyligt oprettet en afdeling, der skal øge samspillet med erhvervslivet. Københavns Universitetet melder dog samtidig ud at de som udgangspunkt kun er interesserede i samarbejde med erhvervslivet, der kan forbedre deres grundforskning. Danisco som har samarbejde med en række universiteter i Danmark og udlandet accepterer da også at universiteter har et andet mål, måske et mere langsigtet, end virksomheder. Samtidig meldes der også ud fra Daniscos side at de har glæde af den grundforskning, der finder sted på universiteterne. Dansk Industri frygter at det dårlige samarbejde mellem erhvervslivet og universiteter i Danmark vil få flere danske virksomheder til at flytte forskning og investeringer til udlandet. For ud fra virksomhedernes svar fremgår det tydeligt at mange føler de bliver nødt til at lægge investeringerne i udlandet. Danmark er dog på mange måder et ret attraktivt land for videnstunge virksomheder, men hvis der ikke er kvalificeret arbejdskraft til rådighed til at udføre det videnstunge arbejde og forske i forskningsmiljøerne, der passer ind i virksomhedernes behov så står det dårligt til.
Find dit nye elevjob her på Studenterguiden.dk.
De forskningsområder virksomhederne peger på som de vigtigste er teknisk, sundheds og naturvidenskaben. Virksomhederne udtrykker samtidig at valget bag placeringen af forskning og udviklingsafdelinger i høj grad afhænger af gode offentlige forskningsmiljøer der forsker i ting med høj kvalitet og relevans for virksomhederne. Seks ud af de ti største videnstunge virksomheder i Danmark flytter i høj eller meget høj grad videnstunge opgaver væk fra Danmark for at opnå adgang til attraktive forskningsmiljøer.