It skal være en løftestang for fagligheden

It skal være en løftestang for fagligheden

Med et debatmøde om anvendelsen af it i folkeskolen har undervisningsministeren taget det første skridt mod en ny it-strategi i folkeskolen.
It skal være en løftestang for fagligheden i folkeskolen. Derfor havde undervisningsminister Tina Nedergaard den 25. februar indbudt repræsentanter fra skoler, kommuner, it-branchen og forskningsverdenen til at diskutere anvendelsen af it i folkeskolen. ”Vi skal have en it-indsats, der rækker fremad. Alle eleverne skal løftes, og med it har vi en mulighed for at løfte de dygtige elever meget mere,” sagde Tina Nedergaard på mødet. Målet med den nye it-strategi er, at eleverne skal blive endnu bedre til alle de klassiske fag, samtidig med at de skal være rustet til en fremtid, hvor den globale konkurrence stiller højere og højere krav til elevernes it-kundskaber. Blandt de indbudte til fredagens temadrøftelse var også repræsentanter fra virksomheder med interesse i it-strategien. Malte von Sehested fra Gyldendal fortalte om, hvor vigtigt det er at udvikle nye læringsværktøjer til it-brug. Man skal ikke blot stoppe bøger ind på computeren, for det gør dem ikke til interaktive it-læringsværktøjer.

Basis for nye metoder

Ifølge administrerende direktør for Microsoft Jørgen Badenfleth er der med it basis for helt nye læringsmetoder. Han fortalte i sit oplæg, at eleverne på forsøgsskoler aktivt bruger it til at undervise hinanden. Ifølge Jørgen Badenfleth har specielt drengene, der sammenlignet med pigerne, ikke har klaret sig godt i skolen, fået større selvtillid og et fagligt løft, fordi de har fået lov til at tilrettelægge små undervisningsforløb for hinanden. Lærerne skal turde at give slip – og mere end de er vant til, sagde han.

Klasseværelset uden vægge og loft

Skolerne får med it helt nye muligheder for at nedbryde barrierer. Det nye klasseværelse har ingen vægge, sagde Jørgen Bardenfleth. Der er muligheder for at lave læringsforløb på tværs af kommunegrænser igennem it, så eleverne kan få hjælp på lige netop deres niveau. I den forbindelse sagde Birgitte Holm Sørensen fra DPU, at internettet sprænger curriculum, og eleverne tilegner sig viden over deres klassetrin. Det er ikke længere nok at være god til at bruge computere. Eleverne skal kunne forstå at bruge it-værktøjerne til at skabe løsninger. ”Vi befinder os nu i en verden, hvor det betyder mindre og mindre, hvor man bor, og mere og mere om man er dygtigt” siger Mads Tofte, rektor for it-universitetet i København. ”De danske elevers it-brugeregenskaber er i verdensklasse. Men for at være med i konkurrencen skal vi bruge it til at højne de faglige mål. Eleverne skal flyttes ind i it-skaberkategorien.”

Digitalisering og differentiering?

For at sikre at den nye it-strategi bliver implementeret succesfuldt, kræver det, ifølge Lisa Christensen, skoleleder på Rugkobbelskolen, en tilsvarende udvikling i lærernes pædagogiske værktøjskasse. ”Det skal være pædagogikken, der styrer teknikken,” sagde Lisa Christensen i sit oplæg om kompetenceudviklingsudfordringerne for lærerne. ”Man må ikke glemme tryghedsfaktoren i al denne snak om at sprænge klasselokalet og om mere undervisningsdifferentiering. Vi må ikke glemme, at klassen snart er det eneste trygge holdepunkt for eleverne. Det må vi ikke miste helt,” sagde Lisa Christensen.

Fakta om it-strategi

En national it-strategi er under udarbejdelse som et led i regeringens folkeskoleudspil ”Faglighed og Frihed” Folkeskoleudspillet ”Faglighed og Frihed” blev vedtaget i december 2010. Regeringens it-strategi bliver, efter planen, offentliggjort i maj 2011. Regeringens foreslår at der afsættes 500 millioner kroner fra ABT-fonden til udrulning af fremtidens it-baserede læremidler, og at indsatsen understøttes ved at iværksætte forsøg med digitale demonstrationsskoler. Kilde: UVM.dk