Danmark skal gå sin egen grønne vej

Danmark skal gå sin egen grønne vej

”Business as usual” er død, hvis fremtiden skal være bæredygtig. Nøglen er uddannelse i bæredygtig udvikling, hvor Danmark skal stå stærkt.
På konferencen ”Uddannelse for Bæredygtig Udvikling” den 4. april, der fandt sted i Undervisningsministeriet, mødtes parter fra forskellige sektorer for at diskutere Danmarks grønne udvikling. Konferencens samling af personer fra mange forskellige sektorer skal skabe grundlaget for en bedre sammenhæng om bæredygtig udvikling mellem skolerne, virksomhederne, offentlige forvaltninger, interesseorganisationer og forskningsinstitutionerne. Afdelingschef fra Undervisningsministeriet Martin Isenbecker var første taler på konferencen. Hans idé om, hvordan vi sikrer et godt og grønt uddannelsessystem, bygger på masser af samarbejde. "Eleverne skal kunne se sammenhæng mellem den grønne undervisning i skolen og virkeligheden. Det kræver samarbejde. Forældrene skal være det gode eksempel, kommunerne skal inddrage skolerne i deres arbejde for mere bæredygtighed, og skolerne skal samarbejde med virksomhederne," sagde Martin Isenbecker.

”Business as usual” er død

Katherine Richardson er prodekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og professor i biologisk oceanografi. Hun har længe forsket i klimaforandringerne og løsningen på dem. Hun betvivler ikke, at Danmark klarer sig godt internationalt, når det gælder udviklingen af bæredygtig teknologi og tankegang, men siger alligevel: "Det er ikke svært at være nummer et, når der ikke er andre, der spiller spillet. Det har dog ændret sig, for i dag investerer nye stærke økonomier som Kina massivt i grøn teknologi. Derfor skal Danmark finde en ny grøn vej, som lande som Kina ikke kan køre på endnu," sagde Katherine Richardson. Hun mener, at der allerede eksisterer et godt samarbejde i Danmark mellem erhvervslivet, forskerne og det politiske system. "Det gode samarbejde skal være fundament for nytænkning af uddannelserne. De unge skal have autentisk undervisning og ud i virkeligheden," sagde Katherine Richardson.

Bæredygtighed hele vejen igennem

Pernille Blach Hansen er bæredygtighedsdirektør på Grundfos. Hendes daglige arbejde består i at tænke bæredygtighed ind i Grundfos’ produkter lige fra idé over produktion til kundens brug af produktet. "Medarbejderne skal igennem hele processen tænke så bæredygtigt som muligt. Hvis alle tænker grønt og innovativt i deres del af arbejdet, kan vi skabe produkter, som i deres helhed er bæredygtige," sagde Pernille Blach Hansen.

Motivationen skal findes i virkeligheden

For at motivere eleverne til at vælge og blive gode til de naturvidenskabelige fag, skal de have lov til konkret at beskæftige sig med de problemer, som naturvidenskaben kan løse. Det mener direktør for Naturvidenskabernes Hus, Mai Louise Agerskov, som blandt andet arbejder for at øge tilgangen til de naturvidenskabelige fag. "Der skal være en god kontakt mellem virksomhederne og skolerne, så eleverne kan få fornemmelsen af, at de rent faktisk uddanner sig til at løse virkelige problemer. Endnu bedre er det, hvis eleverne kan få lov til at arbejde med uløste problemer og fremlægge deres løsninger af dem," sagde Mai Louise Agerskov. Kilde: UVM.dk