Spring fra uddannelse til uddannelse

Spring fra uddannelse til uddannelse

Indtil nu har det været svært at skifte uddannelse når én først er påbegyndt, men der er nye toner fra undervisningsministeriet.
De har nemlig anerkendt, at unge ikke længere tager en uddannelse for livet, men istedet ønsker at kombinere forskellige uddannelser, eller helt skifte retning på et tidspunkt. En af grundende til forbedringerne er for at gøre det hele lettere for den studerende, men også for at spare på de knappe resurser uddannelsesinstitutionerne råder over. De ting du som studerende allerede kan skal der godtgøres for, så der ikke skal startes fra bunden og så de fag, som du allerede er udlært i, ikke skal genlæres. Et godt eksempel på, at det nye system virker er den 24-årige Majbrit Kaas Nielsen, som netop er begyndt på den to årige kandidatoverbygning i Culture Communication and Globalization på Aalborg Universitet. Hun startede nemlig med uddannelsen til serviceøkonom fra Hotel- og Restaurantskolen i København med turisme som speciale og i august 2008 blev hun som den første nogensinde professionsbachelor i natur- og kulturformidling fra University College Nordjylland i Hjørring. Og pga. Majbrit Kaas Nielsens serviceøkonomuddannelse tog professionsbacheloren i natur- og kulturformidling blot 1½ år mod 3 år normal. Bertel Haarder gør det klart, at skift i uddannelser ikke må sinke de studerende og berøve samfundet unødvendigt for resurser. Meningen er at der ved hvert skift skal foretages en individuel vurdering af den studerende og dermed afklare, hvilke fag der kan gives merit til. StudenterGuiden.dk er glad for forbedringen på området, der gør det lettere for studerende at komme i gang med en uddannelse idet de ved de ikke mister alt ved et evt. skift af uddannelse. Samtidig virker det som om processen er blevet mindre bureaukratisk, hvilket vi studerende og uddannelsesinstitutioner kan glæde sig over i fællesskab. Læs hele nyheden på undervisningsministeriets hjemmeside.