Seks milliarder kroner til universiteterne

Seks milliarder kroner til universiteterne

Af regeringens finanslovudspil fremgår det, at de ønsker at benytte seks milliarder kroner på forbedringer af universiteterne.
Universiteterne kan se frem til seks milliarder ekstra kroner i de kommende seks år. Pengene vil regeringen benytte til renovering af bl.a. laboratorier, men også til nybyggeri. Det fortæller videnskabsminister Helge Sander (V) til Berlingske Tidende i forbindelse med, at regeringen på imorgen (den 25-08-2008) offentliggør sit udspil til en ny finanslov for 2010. »Det skal også gavne byggesektoren og være med til at skabe mere aktivitet i samfundet«, udtaler Helge Sander. Den tre år gamle Globaliseringspulje skal stå for en del af finansieringen. Dette er blevet vedtaget af et flertal i Folketinget.

Panum får en milliard

Helge Sander understreger i sine udtalelser, at pengene vil komme »alle universiteterne til gode«. Han ønsker ikke at pege på konkrete investeringsområder, men fremhæver, at det alene vil koste omkring en milliard kroner, at bygge det såkaldte Panumtårn på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Formanden for Danske Universiteter og rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, roser umiddelbart regeringens plan: »Men jeg vil gerne se udspillet i en sammenhæng. Hvis det betyder, at der bliver færre penge til forskning, så er det knap så godt. Men der er ingen tvivl om, at der er brug for bedre faciliteter til forskning«, siger han til Berlingske Tidende.