Praktikpladsmangel udløser en milliard

Praktikpladsmangel udløser en milliard

Mange elever søger fortsat praktikplads. Ny bonus til virksomheder og mere skolepraktik har bremset faldet i antal praktikpladser. Men der er fortsat brug for tiltag. Regeringen har derfor afsat en milliard kroner til yderligere 5.000 pladser.
Virksomhederne opretter fortsat færre praktikpladser i forhold til samme tidspunkt sidste år. I juli 2009 blev der indgået 26 procent færre aftaler end i juli 2008. Faldet er dog væsentligt mindre end det markante fald på 38 procent i april og 54 procent i maj. Samtidig leder 6.198 elever efter en praktikplads. Det er 226 færre elever end i juni måned. Før sommerferien indgik regeringen en praktikpladsaftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale. Den aftale betyder, at virksomhederne får en kontant bonus på 16.000 kroner, hvis de opretter en ny plads. Derudover blev der åbnet for 1.500 ekstra skolepraktikpladser. Regeringen har netop afsat en milliard kroner til at oprette yderligere 5.000 praktikpladser, heraf kan op til 3.000 pladser være i skolepraktik, mens resten skal være på virksomheder. Den endelige pakke skal forhandles med partierne bag globaliseringsaftalen i løbet af den kommende tid. ”Jeg er glad for at se, at man allerede kan se en effekt af den første praktikpladspakke. Det er dog ikke nok. Virksomhederne er fortsat mærkede af den økonomiske krise og har ikke brug for så mange hænder. Vi har nu afsat en milliard til endnu flere skolepraktikpladser og til at skubbe på, for at der bliver oprettet flere rigtige praktikpladser,” siger Bertel Haarder. Antallet af praktikpladssøgende elever er fortsat lavt i forhold til den lange årrække fra slutningen af 1990’erne og frem til 2004, hvor antallet af praktikpladssøgende elever var historisk højt.

Udviklingen i antal praktikpladser

Udvikling I opgørelsen for juli måned er der ikke taget højde for, at sommerferien kan give et registreringsefterslæb på skolerne. Sidste år var efterslæbet på cirka 350 praktikpladsaftaler.

5.000 ekstra praktikpladser

Regeringen vil nu afsætte en milliard kroner til en praktikpladspakke, der blandt andet betyder: * Etablering af op til 5.000 ekstra praktikpladser i 2010, herunder op til 3.000 ekstra skolepraktikpladser. * Der indledes forhandlinger med kommuner og regioner om at etablere flere praktikpladser. * De private arbejdsgivere skal fastholdes på deres medansvar i forhold til at uddanne en ny generation af unge mennesker. Regeringen vil søge tilslutning til den nye praktikpladspakke hos partierne bag globaliseringsaftalen.

Igangværende tiltag

Regeringens initiativ følger op på praktikpladspakkerne fra maj og juni 2009, der består af 267 millioner kroner til: * Udvidelse af skolepraktik med 70 procent – 1.500 ekstra pladser i 2009. * Præmie på op til 16.000 kroner til virksomheder, der indgår en aftale om en praktikplads. * 30 millioner kroner ekstra til erhvervsskolernes opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser. * Løntilskud på 30 kroner i timen til egu-praktikpladser. * Staten har forpligtet sig til 10 procent flere elevpladser. * Kampagne for at skaffe flere praktikpladser – herunder en hotline, hvor virksomheder kan få svar på eventuelle spørgsmål om oprettelse af praktikpladser. Hotlinen vil være klar i løbet af september. Kilde: Undervisningsministeriet