Nyt center skal forbedre kvalitet i sundhedsvæsenet

Nyt center skal forbedre kvalitet i sundhedsvæsenet

Aalborg Universitet og Region Nordjylland skal i fremtiden samarbejde om det nye Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet, der skal forbedre kvaliteten indenfor sundhedsvæsenet.
Lars Holger Ehlers- Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet er ikke bare endnu et center. Det er et center, der udfører anvendelsesorienteret forskning, som kan være med til at forøge livskvaliteten for en masse patienter – og måske endda redde nogle liv, fortæller professor Lars Holger Ehlers fra Institut for Økonomi og Ledelse, AAU.

Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet

har som mission at generere ny viden og nye metoder til forbedringer i sundhedsvæsenet via forskning, evalueringer, undersøgelser og studenterprojekter. I den forbindelse vil centeret undersøge, hvordan man ved at foretage nogle justeringer i strukturer eller processer i daglig klinisk praksis på én gang kan øge patientsikkerheden, forbedre kvaliteten og en skabe en økonomisk besparelse. Disse tre forhold hænger ofte sammen. Dårlig kvalitet kan medføre reduceret livskvalitet for patienterne og øgede sundhedsomkostninger til behandling og pleje. Det betyder altså, at forskningen ikke, som i mange andre tilfælde indenfor sundhedsområdet, er orienteret mod at udvikle ny medicin og nye behandlingsmuligheder. Derimod kan eksempler på forskningsområder være reduktion af sygehusinfektioner, hindring af medicineringsfejl, reduktion af spild i sygehusvæsenet og bedre forløbskoordination efter udskrivelse af patienten. Centeret er et tværvidenskabeligt samarbejde med udgangspunkt i miljøerne omkring økonomi, ledelse, sundhedsteknologi og medicin på AAU. Og derudover er Sundhedstjenesteforskningen fra Region Nordjylland nu også involveret, eftersom centeret for hvad angår emne og metode, ligger i forlængelse af sundhedstjenesteforskningen. - Vi glæder os rigtig meget til for alvor at komme i gang med projektet. Og jeg er sikker på, at det tværfaglige aspekt omkring vores arbejde kommer til at være en stor fordel, fordi vi samler al den viden, som er relevant indenfor området under samme tag. Det er klart med til at validere vores forskning, fortæller professor Lars Holger Ehlers fra Institut for Økonomi og Ledelse, AAU afsluttende. Kilde: AAU