Nye krav til erhvervsuddannelserne skal afdækkes

Nye krav til erhvervsuddannelserne skal afdækkes

Hvilke nye krav stiller arbejdsmarkedet til erhvervsuddannelserne? Det skal Undervisningsministeriets analyse- og prognosevirksomhed være med til at afklare. Ministeriet støtter arbejdet med tre millioner kroner.
Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed skal være med til systematisk at identificere behovet for revision af de eksisterende erhvervsuddannelser og for nye og tværgående erhvervsuddannelser. I år har Undervisningsministeriet afsat tre millioner kroner til projekter, der kan medvirke til, at erhvervsuddannelserne fortsat imødekomme arbejdsmarkedets behov. Hovedtemaet for 2011 er: * Udfordringer for erhvervsuddannelsessystemet Til hovedtemaet er der udpeget to undertemaer: 1. Tværgående analyser og prognoser af behovet for erhvervsuddannet arbejdskraft inden for nye eller ændrede beskæftigelsesområder i et vækstperspektiv. 2. Et sammenhængende og differentieret erhvervsuddannelsessystem med styrket overgang til videregående uddannelse.

Fakta

I Aftale af 2. november 2006 om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. også lov 561 af 6. juni 2007 om ændring af lov om erhvervsuddannelse, blev der afsat midler til en central analyse- og prognose-virksomhed inden for erhvervsuddannelserne. Initiativet er videreført ved Aftale af 5. november 2009 om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012. I aftalen er afsat i alt 10 millioner kroner til central analyse- og prognosevirksomhed. Bevillingen i 2011 er på tre millioner kroner. Det enkelte projekt forventes at ligge inden for en budgetramme på cirka 250.000-500.000 kroner. Kilde: UVM.dk