Mere bevægelsesfrihed til danske grise

Mere bevægelsesfrihed til danske grise

Et nyt forskningsprojekt vil udvikle et nyt stisystem til farende og diegivende søer. Det nye stisystem vil både betyde mere bevægelsesfrihed for grisene og samtidig give landmændene en række produktionsmæssige fordele.
Stort set alle søer i Danmark ligger i bokse i 28 dage, mens de farer og giver die. Det sker for at reducere risikoen for, at de lægger sig på deres nyfødte unger. Nu vil forskerne imidlertid afkorte søernes ophold i boksen til blot 3-5 dage, hvorefter de bliver sluppet løs: - Undersøgelser viser, at det er de første 3-5 dage efter faringen, at der er en væsentlig risiko for, at ungerne kommer i klemme under soen og dør. Hvis søerne er løse i denne periode, betyder det faktisk en forøget pattegrisedødelighed på 1-2 grise per kuld. Det er derfor vigtigt for ungernes overlevelse, at soen ligger i boks i de allerførste kritiske dage efter faringen. Men derefter er ungernes sanseapparat og energiressource blevet så meget bedre, at de langt bedre kan passe på sig selv, siger lektor Christian Fink Hansen, der er studieleder for uddannelsen Animal Science på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Produktionsmæssige fordele for landmanden

Projektet vil udvikle et stidesign, hvor soen kun bliver holdt i boks i døgnene omkring faringen af hensyn til de nyfødte pattegrises overlevelse og derefter opstaldes i løsdrift. SmågriseDet giver samtidig landmanden økonomiske fordele: - Når soen ikke opstaldes i boks, men i stedet frit kan bevæge sig fremmer det mælkeproduktionen så grisene vokser hurtigere til gavn for landmanden, fortsætter Christian Fink Hansen. Derved giver det kommende stisystem både velfærdsmæssige forbedringer for pattegrise og søer og produktionsmæssige fordele for landmanden. På sigt forventer Christian Fink Hansen, at alle farende og diegivende søer i Danmark bliver opstaldet i løsdrift. Projektet løber over tre år og bliver gennemført i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion. Projektet er finansieret af de danske svineproducenter gennem Svineafgiftsfonden og af Institut for Produktionsdyr og Heste på Københavns Universitet. Kilde: KU