Karrierementor

Karrierementor

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Odense Universitet tilbyder i samarbejde med KarriereCentret en mentorordning, der skal hjælpe de studerende med at få mere information om jobmuligheder, karriere-planlægning og input fra erfarne mentorer.
Vil du gerne blive klogere på dine karrieremuligheder? Få en mentor! Mentorordningen skal knytte kandidatstuderende sammen med erfarne folk og er et tilbud til studerende, der ønsker at blive mere bevidst om dine karrieremuligheder, kompetencer og din vej ind på arbejdsmarkedet. Mentorforløbet strækker sig over 2-3 møder, der arrangeres på dit initiativ. Dialogen på møderne kredser om afklaring af dine karrieremuligheder, -ønsker og dine kompetencer. Du får mulighed for at spejle dig i mentorens karriereforløb, blive inspireret og tage stilling til, hvad du vil og kan med din uddannelse. Hvem kan få en mentor? Alle kandidatstuderende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan søge om at få en mentor. Det er dog en forudsætning, at du er motiveret og villig til at lægge en aktiv indsats i mentorforløbet. Det indebærer, at det er dig, der er initiativtager til møderne, forbereder dagsorden og følger op bagefter. Læs mere på Karrierementor