Håndværk og design hitter

Håndværk og design hitter

Næste skoleår iværksættes 24 forsøg med de praktiske/musiske fag. Der er især interesse for forsøg med det nye fag håndværk og design. I det seneste skoleår har 10 skoler gennemført forsøg med faget håndværk og design. Faget er nyt og erstatter de traditionelle fag håndarbejde og sløjd eller håndarbejde, sløjd og billedkunst.

17 forsøg med håndværk og design

Andre skoler har haft forsøg med afsluttende prøver i musik og billedkunst eller afprøvet udstrækning af musikundervisningen, så der undervises i musik i 7. klasse. I alt er der gennemført 14 forsøg. For det kommende skoleår er 24 forsøg blevet godkendt – heriblandt 12, som videreføres fra skoleåret 2009/2010. Blandt forsøgene er fire forsøg med afsluttende prøver og 17 forsøg med håndværk og design.

Skoler kan stadig deltage

Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over den store interesse for at styrke de praktiske/musiske fag. ”Forsøgene giver eleverne en ny mulighed for at udvikle deres interesse og evner inden for en række områder, som er uløseligt forbundet med deres udvikling i alle skolens fag. Jeg hæfter mig især ved, at så mange skoler vil gennemføre forsøg med det nye fag håndværk og design.” Forsøgene er et af initiativerne i en handlingsplan for styrkelse af de praktiske/musiske fag i folkeskolen. Skolerne kan søge om deltagelse i forsøg i hele forsøgsperioden, som løber fra begyndelsen af skoleåret 2009/2010 til udgangen af skoleåret 2010/2011. Forsøgene vil blive eksternt evalueret.

Følgende skoler har fået godkendt forsøg for skoleåret 2010/2011:

Fordeling af godkendte forsøg på de fem temaer: 1. Afprøvning af modeller for udstrækning af de obligatoriske undervisningsforløb i de prakti-ske/musiske fag Elverhøjen Skole, Herlev Kommune (billedkunst) Thyholm Skole, Struer Kommune (billedkunst og musik) 2. Afprøvning af indhold og udstrækning af et nyt, obligatorisk folkeskolefag håndværk og design og afprøvning af indhold i håndværk og design som valgfag som erstatning for håndarbejde og sløjd (tema 2a) eller håndarbejde, sløjd og billedkunst (tema 2b) Forsøg med tema 2a: Hammergårdskolen, Herlev Kommune Hejnsvig Skole, Billund Kommune Hjortespring Skole, Herlev Kommune Hindholmskolen, Kerteminde Kommune Jersie Skole, Solrød Kommune Ny Hollænderskolen, Frederiksberg Kommune Skolen på Duevej, Frederiksberg Kommune Grindsted Vestre Skole, Billund Kommune Brundlundskolen, Aabenraa Kommune Barrit Skole, Hedensted Kommune Vallensbæk Skole, Vallensbæk Kommune Forsøg med tema 2b: Mou Skole, Aalborg Kommune Lilleåskolen, Favrskov Kommune Rækker Mølle Skole, Ringkøbing Skjern Kommune Engum Skole, Vejle Kommune Bjedstup Skole, Skanderborg Kommune Kongeåskolen, Kolding Kommune 3. Afprøvning af udtalelser om elevernes faglige standpunkt ved afslutning af den obligatoriske undervisning i musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab, herunder i det nye forsøgsfag håndværk og design Ingen ansøgninger. 4. Afprøvning af afsluttende prøver i valgfagene musik og billedkunst og det nye forsøgsfag håndværk og design i lighed med de eksisterende muligheder i håndarbejde, sløjd og hjem-kundskab Holbergskolen, København Kommune (billedkunst) Fænøsund Friskole, Middelfart Kommune (musik) Sankt Birgitta Skole, Lolland Kommune (billedkunst) Øbro Fri Skole, København Kommune (billedkunst) 5. Afprøvning af alternativ sundhedsprofil for faget idræt, så der etableres samarbejde mellem idræt og hjemkundskab i udskolingen Mou Skole, Aalborg Kommune I alt 24 godkendte forsøg med følgende fordeling: 2 forsøg under tema 1 11 forsøg under tema 2a 6 forsøg under tema 2b 4 forsøg under tema 4 1 forsøg under tema 5 Kilde: Undervisningsministeriet