God opstart for de nye VEU-centre

God opstart for de nye VEU-centre

Størstedelen af de 13 nye VEU-centre er kommet godt fra start, og de fleste involverede ser positivt på fremtidens udfordringer, konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut i en ny evaluering.
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav den 1. december 2010 en midtvejsevaluering af de 13 VEU-centre (voksen- og efteruddannelsescentre), der blev etableret den 1. januar 2010. Formålet med midtvejsevalueringen er: 1. At beskrive opstart og organisering set fra centrale aktørers perspektiv 2. At kortlægge muligheder og barrierer i VEU-centrenes arbejde, som de tager sig ud nu 3. At identificere forskellige tilgange til opgaveløsningen ud fra VEU-centrenes udviklingskontrakter. EVA konkluderer, at opstarten af VEU-centrene overordnet set er forløbet positivt og efter planen. Størstedelen af institutionerne er optimistiske, herunder særligt værtsinstitutionerne, og størstedelen tror på ideen om samarbejdet mellem institutionerne i VEU-centeret. En mindre gruppe er også positive, men stiller sig noget skeptisk til, om det kan lade sig gøre at etablere et konstruktivt samarbejde. Og endelig er der nogle få, der helt grundlæggende mener, at det tættere samarbejde ikke kan bringe noget fornuftigt med sig. EVA vil i starten af 2012 fremlægge den endelige evaluering af VEU-centrene, hvor denne evaluering af opstartsprocessen vil blive kombineret med en evaluering af, hvilken virkning etableringen af VEU-centrene har haft.

Fakta

Formålet med de 13 VEU-centre er at skabe større fokus på kvalitet i og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse. Et VEU-center er den samlede betegnelse for det formaliserede samarbejde, som hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og hvert voksenuddannelsescenter skal deltage i. Kilde: Undervisningsministeriet