Fri adgang til mange uddannelser i 2008

Fri adgang til mange uddannelser i 2008

Fra og med 2008 er der fri adgang for kvalificerede ansøgere til alle bachelor- og professionsbacheloruddannelser på Aalborg Universitet - undtagen til bacheloruddannelserne i Psykologi og Jura i Aalborg samt Humanistisk Informatik i Ballerup (bemærk at der er fri adgang for kvalificerede ansøgere til Humanistisk Informatik i Aalborg).
Fri adgang for kvalificerede ansøgere betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og har søgt optagelse rettidigt via Den Koordinerede Tilmelding, er garanteret optagelse (undtagen til Psykologi, Jura og Humanistisk Informatik i Ballerup).