Fordomme om erhvervsuddannelserne skal aflives

Fordomme om erhvervsuddannelserne skal aflives

Hvordan forbedres erhvervsuddannelsernes omdømme, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse? Det var spørgsmålet på Undervisningsministeriets idéforum i torsdags. Mange forslag kom på banen.
Erhvervsuddannelserne er for dem, der ikke formår at gennemføre en gymnasial uddannelse. Den fordom eksisterer blandt mange unge, deres forældre og omgangskreds og præger erhvervsuddannelsernes omdømme. Fordommen afspejler dog langt fra virkeligheden. CeFUs undersøgelse, der blev offentliggjort i begyndelsen af februar, viser, at flest unge først og fremmest vælger en erhvervsuddannelse på grund af faglig interesse.

Idékatalog skal forbedre omdømmet

Undervisningsministeriet havde derfor inviteret til idéforum torsdag den 4. marts. Blandt de inviterede var repræsentanter for skoleleder-, lærer- og elevorganisationer samt LO og DA. Sammen skulle de udvikle og udveksle ideer om, hvordan erhvervsskolernes omdømme kan forbedres. I sin velkomsttale til deltagerne erkendte afdelingschef for de erhvervsfaglige uddannelser Søren Hansen, at det er en stor opgave at ændre erhvervsskolernes omdømme, og at det ikke sker ved et ”trylleslag”. Han understregede derfor vigtigheden af samarbejde og vidensdeling om gode ideer og initiativer. Inden idéforummet havde Undervisningsministeriet indsamlet ideer fra deltagerne og andre med tilknytning til erhvervsuddannelserne i et idékatalog. Målet med dagen var at udvikle idékataloget, så gode ideer kan hentes frem og sættes i værk, når muligheden byder sig.

Gode ideer i spil

I løbet af dagen diskuterede deltagerne i grupper forskellige ideer, og som afslutning på dagen præsenterede grupperne de bedste ideer for hinanden. Flere gode ideer kom på banen. Én af de ideer, der blev præsenteret, var initiativet ”Byg et Hus”, som siden 2001 har fungeret med succes for UU-Sydvestjylland. Det er et undervisningsprojekt, som løber fra 3.-6. klassetrin, hvor eleverne hvert år bruger fire til seks uger på at bygge et hus; et projekt, der blandt andet integrerer fagene dansk, matematik, historie, billedkunst og sløjd. Folkeskoleeleverne bygger så selve huset under et besøg på en erhvervsskole, og det giver eleverne en tidlig introduktion til erhvervsuddannelserne. En anden idé var at arrangere en dag, hvor folkeskoleelever får mulighed for at bruge en dag i et af erhvervsskolernes værksteder til skabe et produkt. Om aftenen skal forældrene så inviteres til forældremøde, hvor de kan høre om uddannelserne og se, hvad deres barn har lavet. Det kunne give både elever og forældre et godt indtryk af, hvad man laver på en erhvervsskole. En idé, der var bred enighed om, var at gøre de gode historier om erhvervsuddannelserne mere synlige, blandt andet ved at bruge elever fra erhvervsuddannelserne som ambassadører for uddannelserne. Ved at bruge så mange forskellige ambassadører som muligt ville erhvervsuddannelsernes mange forskellige karrieremuligheder nå ud til unge og deres forældre.

Idépostkassen er stadig åben

For Søren Hansen var dagen givende, og han var især glad for de konkrete ideer, der var kommet på banen. ”At ændre erhvervsskolernes omdømme er en lang proces, som skal starte med konkrete initiativer, og jeg synes, at flere af ideerne i dag var konstruktive,” sagde han.Ideerne, der blev præsenteret på mødet, skrives nu ind i idékataloget og bliver dermed en del af mulige initiativer for fremtiden. Søren Hansen understregede dog, at ”postkassen for nye ideer” stadig er åben efter idéforummet, så endnu flere ideer til at forbedre erhvervsskolernes omdømme kan nå frem i lyset. Send din idé til Undervisningsministeriet Hvis du har en idé til, hvordan erhvervsuddannelsernes omdømme kan forbedres, kan du e-maile den til Ulla Bødker på adressen: ulla.boedker@uvm.dk Kilde: Undervisningsministeriet