Flere unge vælger en ungdomsuddannelse

Flere unge vælger en ungdomsuddannelse

Mange års indsats for at få de unge i gang med en ungdomsuddannelse ser ud til at bære frugt. Stadig flere unge vælger at begynde på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Næsten alle elever i 9. og 10. klasse, svarende til omkring 95.000, har taget stilling til, hvad de vil efter sommerferien. Det fremgår af den foreløbige opgørelse fra 2009 af årets tilmelding til uddannelse fra 9. og 10. klasse. Opgørelsen viser, at godt 93 procent af de unge, der forlader skolen, søger ind på ungdomsuddannelserne. Tallene viser også, at andelen af unge, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, igen i år er steget. En stadig mindre andel af eleverne vælger 10. klasse. "Det er glædeligt, at flere unge går hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse, og at restgruppen falder med næsten en tredjedel. Nu gælder det om at fastholde dem. Heldigvis viser de nye tal, at frafaldet på erhvervsskolerne er blevet reduceret med godt en fjerdedel fra 21 procent til 16 procent. Jeg er sikker på, at vi nu er på rette vej i forhold til at opfylde målsætningen om, at 95 procent af alle unge får en ungdomsuddannelse i 2015," siger undervisningsminister Bertel Haarder. Han er meget tilfreds med, at htx fortsætter sin fremgang. "Htx er nu at finde over hele landet, og eleverne på skolerne er meget tilfredse med uddannelsen. Især det kreative og innovative miljø tiltrækker mange. Jeg er glad for at se, at mange unge strømmer til denne nye lysende stjerne på uddannelseshimlen," siger Bertel Haarder. Tallene viser også et mindre fald i søgningen direkte fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne. Til gengæld er der en lidt større stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsgymnasial uddannelse. Man kan ikke læse tallene som et udtryk for generelt fald i søgningen til erhvervsuddannelserne, fordi det kun er omkring en tredjedel af de optagne på en erhvervsuddannelse, der kommer direkte fra grundskolen eller tiende klasse. Derimod kommer næsten alle elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse (hf undtaget), direkte fra grundskolen eller 10. klasse. Udviklingen i søgemønstret for de unge der forlader 9. og 10 klasse Kilde: Undervisningsministeriet