Flere i gang med videregående uddannelse et år efter gymnasiet

Flere i gang med videregående uddannelse et år efter gymnasiet

Et år efter at have fuldført en gymnasial uddannelse er flere i gang med en videregående uddannelse. Børne- og undervisningsministeren glæder sig, men målet er ikke nået.
Antallet af elever på ungdomsuddannelserne er det højeste i 10 år. Flere er i gang med en videregående uddannelse et år efter at være dimitteret fra en gymnasial uddannelse. Færre går i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse efter at have fuldført en gymnasial uddannelse. Det viser Ministeriet for Børn og Undervisnings databank, der nu er opdateret med elevtal for 2010.

Den bedste vej til arbejdsmarkedet

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini glæder sig over udviklingen. Hun fremhæver, at en ungdomsuddannelse er den bedste vej til videre uddannelse og til arbejdsmarkedet. ”Udviklingen er i tråd med regeringens mål om, at 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er ingen grund til at bruge ressourcer på at tage to ungdomsuddannelser, så det er positivt, at færre vælger den løsning. Men selv om det går den rigtige vej, er vi langt fra i mål, og regeringen arbejder målrettet for at øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne og gøre det attraktivt og muligt for alle unge at tage en uddannelse,” siger Christine Antorini. Flere begynder på en videregående uddannelse De gymnasiale uddannelser havde i 2010 en tilgang på 51.000 elever. Det er 10.200 flere elever end i 2003. Af de elever, der fuldførte en gymnasial uddannelse i 2009, påbegyndte 51 procent en videregående uddannelse inden for 15 måneder. I 2003 var andelen 37 procent. Stigningen er konstant. Kun syv procent af de elever, der fuldførte en gymnasial uddannelse i 2009, påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse inden for 15 måneder. I 2005 var tallet 13 procent. I 2010 gik godt 713.600 elever i grundskolen, 131.500 i gymnasiet, mens 128.200 var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Kilde: UVM