Fælles indsats for flere praktikpladser

Fælles indsats for flere praktikpladser

I samarbejde med DA, LO, KL, Danske Regioner, Danske Erhvervsskoler – Lederne og SOSU-Lederforeningen målretter Undervisningsministeriet nu kommunikationen for at skaffe flere praktikpladser.
Undervisningsministeriet søsætter nu – sammen med seks uddannelsespolitiske parter – en fælles kommunikationsindsats for at få virksomheder til at oprette flere praktikpladser. Som følge af Folketingets beslutning om, at offentlige og private virksomheder kan modtage op til 50.000 kroner i bonus, hvis de indgår en uddannelsesaftale med en elev, er Undervisningsministeriet gået sammen med DA, LO, KL, Danske Regioner, Danske Erhvervsskoler – Lederne og SOSU-Lederforeningen om at udsende et brev til cirka 65.000 virksomheder, som er godkendt til at have elever. I det fælles brev opfordres virksomhederne til at oprette flere praktikpladser, og ifølge undervisningsminister Bertel Haarder er det netop afgørende med en fælles indsats. ”Jeg sætter stor pris på det gode samarbejde om at skaffe flere praktikpladser. I den situation, vi er i, hvor cirka 6.500 elever i erhvervsuddannelserne søger efter en praktikplads, er det nødvendigt, at vi løfter i flok. Både for de unge, for virksomhederne og for samfundet,” siger han. Kilde: Undervisningsministeriet