Få vil være sygeplejersker - men mange vil være...

Få vil være sygeplejersker - men mange vil være...

Tallene taler deres tydelige sprog. I 2007 ansøgte 6.115 om optagelse på landets sygeplejerskeskole. I 2008 er dette tal dalet til bare 4.341.
Dette er et kritisk fald på et fagområde, hvor Danmark i forvejen mangler folk. StudenterGuiden.dk pålægger i høj grad den negative medieomtale, som fagområdet har været underlagt, skylden. Det er blevet gjort klart, igennem medierne, at nuværende sygeplejersker kæmper med dårlige arbejdsforhold og hertil en lav løn. Om det i virkeligheden står så slemt til lader vi læseren selv vurdere. Til gengæld nyder Danmarks Tekniske Universitet (DTU) af rekordhøje antal ansøgninger til deres forskellige ingeniør uddannelser. Der har igennem de sidste år været fokus på manglen af ingeniører. I samme periode er der blevet gjort meget ud af, at fortælle om den gode løn, den lave arbejdsløshed og det spændende arbejde færdiguddannede ingeniører nyder godt af.