Få overblik over Undervisningsministeriets nye struktur

Få overblik over Undervisningsministeriets nye struktur

Hvilken styrelse skal jeg henvende mig til? Hvor får jeg svar på spørgsmål om SU-regler? Hvem har ansvaret for de nationale test? Få overblik over Undervisningsministeriets nye struktur.
Den 1. marts 2011 træder Undervisningsministeriets nye organisationsstruktur i kraft. Den nye struktur betyder blandt andet, at Skolestyrelsen og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte nedlægges. Der etableres i stedet to nye styrelser: Uddannelsesstyrelsen og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Samtidig samles en række tværgående opgaver centralt i det nye departement.

Undervisningsministeriets koncern

Klik på billedet for at se en større version. Undervisningsministeriets koncern

Uddannelsesstyrelsen

Klik på billedet for at se en større version. Uddannelsesstyrelsen

Uddannelsesstyrelsen får hjemmesideadressen udst.dk

Uddannelsesstyrelsen varetager driftsopgaver, udviklingsopgaver, forvaltningsrettede opgaver og lovgivning inden for områderne: * Almen uddannelse: folkeskolen, folkeoplysning, frie grundskoler, gymnasiale uddannelser og vejledning * Erhvervsrettede uddannelser: erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelser * Støtteordninger, herunder SU, SVU og VEU.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Klik på billedet for at se en større version. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen får hjemmesideadressen ktst.dk. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører det økonomiske, institutionelle samt indholdsmæssige og pædagogiske tilsyn med alle Undervisningsministeriets uddannelsesområder. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen viderefører desuden flere opgaver fra det tidligere Skolestyrelsen og har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og tilskudsordninger. Styrelsen vil også betjene forskellige råd og nævn blandt andet SU-ankenævnet og varetage opgaver i forbindelse med eksamen og eksamensadministration.

UNI•C

Uni•C vil fortsat være at finde på hjemmesideadressen uni-c.dk. Uni•C varetager udvikling og drift af it til uddannelses- og forskningsverdenen. Kilde: UVM.dk